Fredagen den 23 februari 2018

Publicerad 2018-02-04

Föreningens årsmöte 5.2 kl. 19

Föreningens årsmöte hålls måndagen den 5.2 kl. 19. Stadgeenliga ärenden samt servering. Jag önskar på stort deltagande. Det är alltid roligt att gå igenom vad allt vi sysslat med under föregående år och tillsammans planera för år 2018. Bokslutet, Förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan finns på medlemmssidorna till vänster under rubriken "årsmöteshandlingar" Hälsningar Gun Grann Ordförande