Tisdagen den 16 juli 2024

Barnverksamhet

Barn/juniorverksamhet på Huffen Våren 2024.

 

Terminen börjar måndagen den 15.1

kl. 16.30-17.00 Knattarna (alla barngrupper håller på 15.1-13.5.2024)

kl. 17.00-17.45 Danslek 1 (ca 3-5 -åringar)

kl. 17.45-18.30 Danslek 2 (ca 5-8 -åringar)

kl. 18.15-19.00 Dans och rytmik 9+ åringar

Tryck här för reklamen för barnverksamheten                     

Skojigt läger för åk 1-4 på sportlovet 20-22.2

Tryck för reklamen här

Roligt program under våren för Barn i lågstadieåldern

Tryck för reklamen här

 

På KNATTEDANS får du dansa, leka och sjunga tillsammans med ditt barn/dina barn (ålder 6 mån–2/3 år). Verksamheten stärker förälderns och barnets relation och barnet blir samtidigt bekant med rytmer och rörelser men också andra barn och vuxna. Danserna, lekarna och sångerna utgår från barnet och är anpassade till barnets utvecklingsnivå. Till Föräldra-barndansen skall barnet komma tillsammans med en vuxen till skillnad från Danslek där barnet redan skall klara av timmen utan föräldern. 

DANSLEK är dansverksamhet för de yngre barnen, på Huffen är det frågan om barn i 3–6-års-ålder. På Danslek-timmarna förenar vi dansens och lekens möjligheter och erbjuder barnet dans i lekform. Det innebär sånglekar, enkla danser och musikaliska och rytmiska lekar där vi tränar grundfärdigheter som behövs i all dans och rörelse. Verksamheten anknyts till barnets egen föreställningsvärld. Vi försöker ta fram det lustfyllda i dansen och låta barnen uppleva gemenskap utan tävlan.

På DANS OCH RYTMIK-timmarna tar vi steget vidare från Danslekens innehåll och målsättningar. Vi kommer att bekanta oss med rytmikens grunder via dansen (och tvärtom), bekantar oss med olika sorters danser och dansstilar med betoning på sällskaps-, folk- och pardanser. Det centrala i verksamheten ligger i det sociala dansandet och vid sidan av det tränar man även allmän dansteknik. Verksamheten är främst riktad för 9+-åringar och uppåt. Att vara med kräver ingen tidigare danserfarenhet: kom som du är och ta dessutom kompisen med så blir vi ännu fler! Ju flera vi är desto roligare är det!

 

 
 

Förfrågningar Verksmahetsledrae och danslärare Heidi Palmu 040-5391884, heipalmu@mac.com

eller ordförande Marika Törnblom 04577313130, marika.tornblom@icloud.com 

.

Kursen kostar 25 . Kursen arrangeras i samarbete med SFV bildning.

 
Ledare är Danslärare YH Heidi Palmu
 
 
Haga Ungdomsförening grundades år 1906 och arbetar för att befrämja den finlandssvenska kulturen och bevara gamla kulturtraditioner. Huvudverksamheten ligger idag på barnverksamhet, folkdans och olika pardanser (lavadanser). För tillfället har vi sju olika grupper som sysslar med dans varav fyra stycken för barn och ungdomar samt fem grupper för vuxna. I barngrupperna bekantar vi oss på ett allmänt plan med dansens olika element, huvudsakligen i lekform. En del kallar det danslek, andra för gympa och någon annan för dans… ett kärt barn har många namn! Verksamheten försiggår i vårt eget föreningshus på adressen Haga Sportväg 5. Verksamheten fungerar på ideell basis, dvs. med frivilliga insatser och leds av en styrelse. Föreningen har för tillfället ca 150 medlemmar i åldern 1 till 92 år. År 2016 firade vi 110 års jubileum.