Onsdagen den 10 augusti 2022

Barnverksamhet

Barnverksamhet på Huffen Hösten 2021. Terminen börjar den 29.8                                   

Danslek för 3-5 åringar                                                                                    måndag kl. 17.00-17.35
Dans och rytmik för 6-10 åringar                                                                   måndag kl. 17.45-18.45
Dans och rytmik 2 och 
Musikgruppen för 11-> åringar                                                              söndag kl. 17.30-19.00
 

 

DANSLEK är dansverksamhet för de yngre barnen, på Huffen är det frågan om barn i 3–7-års-ålder. På Danslek-timmarna förenar vi dansens och lekens möjligheter och erbjuder barnet dans i lekform. Det innebär sånglekar, enkla danser och musikaliska och rytmiska lekar där vi tränar grundfärdigheter som behövs i all dans och rörelse. Verksamheten anknyts till barnets egen föreställningsvärld. Vi försöker ta fram det lustfyllda i dansen och låta barnen uppleva gemenskap utan tävlan.

På DANS OCH RYTMIK-timmarna tar vi steget vidare från Danslekens innehåll och målsättningar. Vi kommer att bekanta oss med rytmikens grunder via dansen (och tvärtom), bekantar oss med olika sorters danser och dansstilar med betoning på sällskaps-, folk- och pardanser. Det centrala i verksamheten ligger i det sociala dansandet och vid sidan av det tränar man även allmän dansteknik. Verksamheten är främst riktad för 9–14- åringar. Att vara med kräver ingen tidigare danserfarenhet: kom som du är och ta dessutom kompisen med så blir vi ännu fler! Ju flera vi är desto roligare är det!

På KNATTEDANS får du dansa, leka och sjunga tillsammans med ditt barn/dina barn (ålder 6 mån–2/3 år). Verksamheten stärker förälderns och barnets relation och barnet blir samtidigt bekant med rytmer och rörelser men också andra barn och vuxna. Danserna, lekarna och sångerna utgår från barnet och är anpassade till barnets utvecklingsnivå. Till Föräldra-barndansen skall barnet komma tillsammans med en vuxen till skillnad från Danslek där barnet redan skall klara av timmen utan föräldern. 
 
Förfrågningar Gun Grann 0400-649787, gun.grann@huf.fi eller
Heidi Palmu 040-5391884, heipalmu@mac.com.
Avgift 25,00€ / år.
 
Ledare är Danslärare YH Heidi Palmu
 
 
Haga Ungdomsförening grundades år 1906 och arbetar för att befrämja den finlandssvenska kulturen och bevara gamla kulturtraditioner. Huvudverksamheten ligger idag på barnverksamhet, folkdans och olika pardanser (lavadanser). För tillfället har vi sju olika grupper som sysslar med dans varav fyra stycken för barn och ungdomar samt fem grupper för vuxna. I barngrupperna bekantar vi oss på ett allmänt plan med dansens olika element, huvudsakligen i lekform. En del kallar det danslek, andra för gympa och någon annan för dans… ett kärt barn har många namn! Verksamheten försiggår i vårt eget föreningshus på adressen Haga Sportväg 5. Verksamheten fungerar på ideell basis, dvs. med frivilliga insatser och leds av en styrelse. Föreningen har för tillfället ca 200 medlemmar i åldern 1 till 95 år. År 2016 firade vi 110 års jubileum.