Onsdagen den 10 augusti 2022

Publicerad 2021-02-23

Årsmötet hölls 8.2. Vårens verksamhet

Årsmötet och vårens verksamhet

Årsmötet hölls 8.2.2020 per Teams

 

21 föreningsmedlemmar deltog, vilket råkade vara samma antal deltagare som på årsmötet 2020. Ordförande, viceordförande och bokföraren var på plats på föreningshuset. Mötet fungerade tekniskt bra och sedan deltagarna satte på mikrofonen bara när de talade hördes talet bra och mötet blev strukturerat. Viceordförande hade på skärmen det dokument som var aktuellt så mötesdeltagarna kunde bra följa med.

Gun Grann återvaldes som ordförande Marika Törnblom återvaldes som viceordförande och Brita Ekberg återvaldes som sekreterare

Som kassör fortsätter Jan Ekberg dy

Årsmöteshandlingarna finns under punkten "årsmöteshandlingar" på vänstra sidan. Du behöver logga in som medlem för att se handlingarna.

 

Vårens verksamhet

Juniorernas övningar började i februari. Grupperna är Danslek 3-5 år, Dans och rytmik 1 6-10 år och Dans och rytmik 2 . Juniorerna har idkat utomhusverksamhet såsom utelekar, skrinning, vandringar och pulkåkning. 

Hantverkarna har träffats varje vecka sedan 14.1 på distans, via programmet Meet. Det skapar en möjlighet att träffas även om man inte kan börja med helt nya former av hantverk.

Måndagsseniorerna har paus med övningarna i väntan på att coronarestriktionerna skall lätta. Även Halsbrytarna har bestämt sig för att ta paus eftersom det är svårt att musicera tillsammans på distans.  

Det är sedan tidigare fastslaget att pardanserna, FolkJam och Knattedansen tar paus även under våren.

Läget fortsätter enligt den här planen tills vidare och ny information skickas ut sedan när restriktionerna lättat.