Onsdagen den 10 augusti 2022

Publicerad 2021-08-22

Höstterminen börjar

Höstterminen börjar

Grupperna börjar enligt följande:

29.8 kl. 17.30-19, Dans- och rytmik 2, 11-15 åringar
30.8 kl. 17-17.35 Danslek 3-5 åringar
30.8 kl. 17.45-18.45 Dans- och rytmik 1 6-10 åringar
6.9 kl. 19-21 seniorerna
9.9 kl. 18-20 Huffens Hantverkare
21.9 kl. 17-19 Mellis- och stenålderslaget

 

Städtalko

Städtalko hålls måndagen den 30.8 kl. 18-20

Föreningsdag 18.9

Föreningens gemensamma dag hålls på Solvalla kl. 10-13. Mer info är på kommande

 

Pardanserna, knattedansen och FolkJam håller paus under höstterminen. Vi hoppas vi kan återuppta dessa under vårterminen 2022.

 

Corona restriktionerna följs och ändringar i verksamheten sker enligt det

 

Hälsningar

Gun Grann
Ordförande
tel 0400649787
e-post gun.grann(at)huf.fi